Pokojová aromata

Někdy se užívají těkavé chemické látky ze skupiny amylnitritů jako pokojová aromata, případně osvěžovače v hygienických zařízeních. Jsou míseny s nositeli určité vůně. Při pokojové teplotě dojde k jejich odpařování a tak tuto vůni roznášejí do prostoru. Je vždy třeba dbát na bezpečnou koncentraci. Zvláště v menších prostorách. Výrobci vyrábějí osvěžovače s těmito látkami již minimálně, případně tak, aby se intenzita vonění dala regulovat. Přílišná koncentrace vůní v místnostech vždy znamená i přílišnou koncentraci nosné chemické látky a nebezpečí z předávkování. To se pak může klidně u člověka projevit i bolestí hlavy, silnějším bušením srdce, poklesem krevního tlaku, nebo ztrátou smyslového vnímání a sebekontroly.

Klasifikace podle norem

poppers jsou klasifikovány podle bezpečnostních norem a rizikových faktorů následovně: R11-vysoce hořlavé, R23-toxické při nadýchání a R28-vysoce toxické při požití!